Standardy
katalogových domů

Smart stavby s.r.o.

Standardy našich katalogových domů aktualizujeme dle aktuálních nabídek.

Co obsahuje cena v katalogu projektů?

Níže naleznete standardy katalogových domů, které platí k uvedené ceně v katalogu.

 

PDF standardů a příplatků ke stažení

Standardy pro katalogové projekty domů

aktualizováno 04 – 2024

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

 • Rozsah projektové dokumentace dle platné vyhlášky pro POVOLENÍ STAVBY
 • Předprojektová příprava stavby
 • Architektonická studie stavby 2D
 • PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy
 • PBŘ – Požárně-bezpečnostní řešení
 • staticko-konstrukční řešení
 • Průzkumy: radonový, hydrogeologický, geodetický

Vyřízení povolení stavby

 • Zajištění podkladů dotčených orgánů, správců sítě…
 • Podání žádosti na stavební úřad (mimo správní poplatky)

Stavební konstrukce

Základové konstrukce

 • Rovinatost pozemku do 1,5 %; sejmutí ornice v tl. 200 mm s ponecháním na pozemku do 20 m od stavby
 • Základové pasy z prostého betonu bez vyztužení v šířce 400 mm, výšky 450 mm
 • Soklové zdivo z tvárnic ztraceného bednění s betonářskou výztuží, zalití betonem v tl. 250 mm
 • Podsyp pod základovou deskou s pasivním odvětráním podloží (odvětrání radonu) v tl. 200 mm
 • Základová deska tl. 150 mm, beton s vyztužením kari sítí kari síť celoplošně v jedné vrstvě, druhá vrstva š = 1,0 m pod nosnými konstrukcemi
 • Tepelná izolace soklu – EPS Perimetr v tl. 100, na výšku 970 mm
 • Ležatá kanalizace v základech, potrubí PVC KG v dimenzích 100–150 mm, ukončená 0,5 m před objektem
 • Chráničky pro elektro a vodovodní přípojky elektro 3×, vodo 1×; ukončené 0,5 m před objektem
 • Zemnící pásek v základových pasech, vyvedení kulatinou nad základové konstrukce
fotky standardy, smart stavby s.r.o., obr.-2

Hydroizolace

 •  Hydroizolační asfaltová penetrace
 • Svařované modifikované asfaltové SBS pásy

Konstrukce stěn dřevostaveb

Obvodové stěny

 1. Konstrukční deska na bázi sádry, standardní tmelení Q2 v interiéru, rohové pásky
 2. Předstěna z latí 60/40 mm, vyplněná minerální izolací tl. 40 mm
 3. Parozábrana folie – přelepení spojů, mechanické kotvení
 4. Rámová sloupková konstrukce z konstrukčního řeziva 60/120 mm, vyplněná minerální izolací tl. 120 mm
 5. Konstrukční deska na bázi sádry
 6. Zateplení fasády – polystyren EPS-G (grafitový) tl. 140 mm
 7. Fasádní omítka

Celková tl. obvodové konstrukce 335 mm.
Součinitel prostupu tepla U = 0,120 W/m2K.

Konstrukce stěn dřevostaveb

Nosné stěny

 1. Konstrukční deska na bázi sádry, standardní tmelení Q2 v interiéru, rohové pásky
 2. Rámová sloupková konstrukce z konstrukčního řeziva 60/120 mm, vyplněná minerální izolací tl. 120 mm
 3. Konstrukční deska na bázi sádry, standardní tmelení Q2 v interiéru, rohové pásky

Nenosné příčky

 1. Konstrukční deska na bázi sádry, standardní tmelení Q2 v interiéru, rohové pásky
 2. Rámová sloupková konstrukce z konstrukčního řeziva 60/100 mm, vyplněná minerální izolací tl. 100 mm
 3. Konstrukční deska na bázi sádry, standardní tmelení Q2 v interiéru, rohové pásky

Konstrukce stropu

 Konstrukce stropu pro patrové a podkrovní domy

 • Strop mezi jednotlivými obytnými podlažími – dřevěná trámová nosná konstrukce z dřevěných nosníků se záklopem z velkoformátových desek na bázi dřeva výše popsaná stropní konstrukce není realizována u domů typu bungalov a posledního podlaží patrových domů (strop je tvořen konstrukcí krovu – vazníky)
 • Výrobní dokumentace se statickým ověřením konstrukce
 • Podhled stropní konstrukce – zavěšená SDK konstrukce se zateplením a parozábranou

Konstrukce schodiště

 Konstrukce schodiště pro patrové a podkrovní domy

 • Dřevěné schodnicové schodiště se stupni a podstupnicemi, buková spárovka, bezbarvé lakování natural
 • Madlo stěnové dřevěné, zábradlí dřevěné

Revizní klapka

 • Klapka pro přístup do půdního prostoru – zateplená, protipožární,
  min. rozměr 600 × 600 mm

 

Konstrukce krovu

Bungalovy nebo patrové domy

 • Dřevěné střešní sbíjené vazníky, vyrobené ze sušeného hoblovaného konstrukčního řeziva – přízemní domy typu bungalov, patrové domy (bez podkroví)

Podkrovní domy

 • Dřevěná vázaná soustava vazníkového typu, vyrobená ze sušeného hoblovaného konstrukčního řeziva – podkrovní domy
 • Zatížení umožňující využití půdního prostoru ke skladování – u domu typu bungalov, zejména u sedlového tvaru zastřešení. Řešení dle možností konkrétního typu domu
 • Zatížení umožňující instalaci fotovoltaických panelů na střešní rovinu
 • Výrobní dokumentace se statickým ověřením
037_smart_stavby_web_bg

Střešní krytina

 • Střešní krytina – betonová skládaná střešní taška tvar klasik v barvě černá mat, červená mat, měděná hnědá mat
 • Střešní fólie – pojistná hydroizolace, laťování, kontralatě s podlepením
 • Klempířské prvky lakovaný pozink v barvě střešní krytiny (černá, antracit, červená, hnědá)
 • Podbití střešních přesahů u okapu a štítu – obkladová palubka, barvy dle vzorníku

Konstrukce podlah

Podlahová konstrukce 1. NP

 • tepelná izolace EPS 100 – 2 vrstvy v celkové tl. 140 mm
 • separační folie
 • betonová mazanina strojně hlazená tl. do 60 mm, po obvodě dilatovaná

Podlahová konstrukce – na stropní konstrukci pro podkrovní/patrové domy

 • kročejová izolace EPS – 1 vrstva tl. 40 mm
 • separační folie
 • betonová mazanina strojně hlazená tl. do 60 mm, po obvodě dilatovaná

Podlaha v podstřešním prostoru (mezi vazníky u bungalovů)

 • Bez podlahy – pouze revizní pochozí lávka šířky 600 mm

  Úpravy povrchů – podhled stropů

  Podhled stropů

  • Zavěšený ocelový rošt, dvojitý křížový rošt, vytvářející instalační mezeru
  • Podhled SDK desky protipožární, ve vlhkých prostorách SDK desky protipožární impregnovaný, parotěsná fólie
  • Standardní tmelení povrchu Q2, rohové pásky

  Zateplení stropů

  • Tepelná izolace ve stropní konstrukci bungalovu minerální foukaná izolace tl. 350 mm
  • Tepelná izolace v podkrovní konstrukci minerální skládaná izolace tl. 360 mm

   Úpravy povrchů – fasáda

   Venkovní fasáda dle vizualizace vč. fasádních designových prvků

   • Zateplení fasády – EPS-G grafitový tl. 140 mm
   • Zateplení soklu – EPS Perimetr tl. 100 mm
   • Fasádní systém Weber – omítka silikonová
   • Omítka silikonová 1,5 mm, barva bezpříplatková dle vzorníku Weber, barevná kombinace max. 2 barev s jednoduchým členěním
   • Omítka soklu marmolit jemnozrnný

     Výplně fasádních otvorů

     Okna a terasové dveře

     • Plastová okna a dveře z kvalitního vícekomorového profilu pro nízkoenergetické a pasivní domy, barva bílá/bílá (exteriér/interiér)
     • Zasklení izolačním 3sklem
     • Středové těsnění
     • Uw = 0,75 W/m2K; Ug = 0,5 W/m2K
     • Interiérový parapet plastový komůrkový v barvě bílé
     • Venkovní parapet Al ohýbaný v barvě klempířských prvků
       fotky standardy, smart stavby s.r.o., obr.-13

       Výplně fasádních otvorů

       Vstupní dveře

       • Plastové vstupní dveře z kvalitního vícekomorového profilu pro nízkoenergetické domy, barva bílá/bílá (exteriér/interiér)
       • Vstupní dveře s celoprosklenou výplní Matelux
       • Bezpečnostní kování, klika + koule (klika + klika), středové těsnění
       • Venkovní parapet Al ohýbaný v barvě klempířských prvků (barvy RAL)

         Střešní okna podkrovních místností

         • Střešní okno kyvné GLU STANDARD, dřevěné jádro s bílým bezúdržbovým povrchem, rozměr 78 × 118 cm pro obytné místnosti a 55 × 98 cm pro koupelny
         • Venkovní oplechování z hliníku RAL 7043
         • Izolační 3sklo, tvrzené
         • Uw = 1,1
         • Horní ovládání manuální, integrovaná ventilace
         • Lemování pro napojení na profilovanou krytinu v barvě černá
          fotky standardy, smart stavby s.r.o., obr.-16

          Elektroinstalace

          • Kompletní vnitřní elektroinstalace, včetně dodávky vypínačů a zásuvek Schneider série Asfora, barva bílá, domovní rozvaděč
          • Zásuvky jednonásobné – bílá barva; pokoje, obývací pokoj – 5 ks, zádveří, chodba – 1 ks, technická místnost – 3 ks, koupelna – 2 ks, kuchyně – 8 ks, schodiště (u podkrovních a patrových domů) – 1 ks
          • Světla – vypínače bílá barva; technická místnost, WC, zádveří, koupelna, pokoje – 1 ks, obývací pokoj – 2 ks, chodba – 2 ks, kuchyně – 1 ks (Světla budou ukončena v koupelně standardním světlem dle Zhotovitele a v ostatních místnostech objímkou se žárovkou.)
          • Kabel pro televizní signál (od anténní zásuvky na půdu – volně ukončeno)
          • Revizní zpráva elektroinstalace
          • Hromosvod včetně revize

           Zdravotechnické instalace

           • Vnitřní rozvody vody PPR včetně izolace, tvarovek
           • Vnitřní rozvody splaškové kanalizace PVC-HT, včetně tvarovek, odboček, redukcí atd.
           • WC – předstěnový modul Geberit Kombifix

             

             

            Koupelna, WC

            Obklad a dlažba

            • Výška obkladu v koupelně: 2 100 mm
            • Výška obkladu na WC (samostatné WC celá místnost nebo WC v technické místnosti): 1 500 mm
            • Velikost obklad/dlažba do rozměru 60 × 30 cm
            • Koupelny JaS – Burano White/Ashville beige

             Koupelna, WC

             Sanita

             • Skříňka s umyvadlem BENU SZZ2 spodní skříňka 2zásuvková (dekor: karamel/bílá/Herkules), (š/v/h = 600 × 560 × 470 mm), včetně sifonu a výpusti click/clack
             • Zrcadlo nad umyvadlovou skříňku s LED osvětlením
             • Elektrický otopný žebřík bílý, 600 × 1 600 v koupelně
             • Umývátko LUA 50 (500 × 230 mm) s otvorem pro baterii, včetně sifonu, bílé
             • Vana akrylátová OCTAVIA 170 × 70 cm bílá s nastavitelnými nožkami, vanový sifon automat

              Koupelna, WC

              Sanita

              • Dveře do sprchového koutu (niky) 90 × 190 cm, sklo transparent easy clean, hliníkový profil chrom, otevírání ven. Sprchová vanička PERSEUS-90 flat white, litý mramor, 900 × 900 × 30 mm, bílá, vč. odtokové soupravy
              • Závěsné WC EDEN 7212 360 × 530 mm bez límce, záchodové sedátko bílé EDEN 7219 standardní zavírání
              • Tlačítko Geberit Sigma 01
              • Umyvadlová baterie Herz PROJECT stojánková bez výpusti, chrom, stejná série i pro umývátko
              • Vanová baterie nástěnná Herz PROJECT + souprava (sprcha, hadice, držák), chrom
              • Sprchová baterie nástěnná Herz PROJECT + souprava (sprcha, hadice, držák), chrom

               Interiérové dveře

               • Dveře vnitřní Vekra – SIMPLE ČSN
               • Výplň křídla DTD – dřevotřísková dutinka
               • Dveře hladké plné (bez prosklení)
               • Kování: klika Vekra 1 nerez (zámek BB; zámek WC)
               • Včetně obložkové zárubně
               • Výběr z dekorů: základní barevné provedení + strukturované 3D povrchy
                 fotky standardy, smart stavby s.r.o., obr.-31

                 Podlahové krytiny

                 • Lepený vinyl VEPO 2 mm, barevnost dle vzorníku dodavatele
                 • Soklová lišta PVC v dekoru vinyl (L0001)
                 • Přechodové lišty u přechodu na keramickou dlažbu Al

                   

                   fotky standardy, smart stavby s.r.o., obr.-24

                   Vytápění – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

                   Vytápění

                   • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – multisplitové jednotky pro obytné místnosti; venkovní jednotka centrální
                   • Otopný koupelnový žebřík pro koupelny – elektrický s termostatem, barva bílá, rovný, 600 × 1600 mm
                   • Otopný elektrický přímotop v zádveří s termostatem
                   • Součástí funkce tepelného čerpadla vzduch/vzduch je chlazení – klimatizace

                   Ohřev

                   • Zásobník s tepelným čerpadlem vzduch/voda o objemu 176 l

                   Větrání – decentrální rekuperační

                   Decentrální rekuperační větrání

                   • Větrací rekuperační jednotky Solus 2.0 pro všechny obytné místnosti dle jednotlivé dispozice rodinného domu
                   • Centrální ovládání
                   fotky standardy, smart stavby s.r.o., obr.-27

                   Větrání – vzduchotechnika

                   • Nucené odvětrání koupelny (popř. koupelny se střešním oknem v podkroví) elektrickým ventilátorem DN 125 mm přes obvodovou stěnu,
                    vzduchotechnické potrubí, ventilátor bez přídavných funkcí, fasádní mřížka, elektroinstalace
                   • Nucené odvětrání technické místnosti bez oken elektrickým ventilátorem DN 125 mm přes obvodovou stěnu,
                    vzduchotechnické potrubí, ventilátor bez přídavných funkcí, fasádní mřížka, elektroinstalace

                     

                     

                   Ostatní

                   Doplňky

                   • Podlahová vpusť v technické místnosti (u ohřevu TUV)

                   Malby vnitřní

                   • 1× penetrace stěn a stropů
                    2× malba bílá stěn a stropů

                   PDF ke stažení

                   standardy pro katalog domů smart stavby s.r.o.

                   Kontaktujte náš tým

                   Potřebujete více informací, máte dotazy nebo specifické požadavky?
                   Vše vám rádi zodpovíme. Neváhejte nás kontaktovat.

                   Domluvte si termín schůzky.

                   Naše kanceláře se nachází v Olomouci u obchodního centra Haná (budova VW Autocentrum), OstravěBrně a Zlíně.

                   tým pro vaši stavbu, smart stavby s.r.o., obr.-1

                    Poptávkový formulář

                   Jaromír Vinkler

                   +420 731 464 173

                   Nikola Zuziaková

                   +420 731 464 955

                   Jaromír Vinkler, Smart 1x1

                   Jaromír Vinkler

                   +420 731 464 173

                   Nikola Zuziaková, Smart 1x1

                   Nikola Zuziaková

                   +420 731 464 955

                   Share This