Projekce dopravních staveb

protože ke každému domovu vede cesta

Zajišťujeme projekci i výstavbu dopravních staveb.

Projektujeme dopravní a technickou infrastrukturu.

Zaměřujeme se na bytovou výstavbu, kde můžeme služby doplnit o projekci rodinných domů a výstavbu.

Naši zákazníci jsou developeři, obce i soukromí investoři.

Projekty realizujeme po celé Moravě, například Olomouc, Prostějov, Přerov, Mohelnice, Zlín, Ostrava, Brno…

Naše služby

Projektujeme dopravní stavby

Zabýváme se projektováním a navrhováním dopravních staveb ve všech stupních projektové dokumentace – studie, DÚR, DSP, DZS, DSPS, se zaměřením zejména na pozemní komunikace (silnice, místní a účelové komunikace, křižovatky, polní a lesní cesty), parkoviště, dopravní plochy atd., včetně realizace.

Zajišťujeme rovněž i předprojektové podklady – geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, hlukové studie.  Součástí projektových prací je i zpracování ocenění stavebních nákladů a výkazu výměr.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme projednání záměru s orgány státní správy a správci inženýrských sítí včetně zajištění vydání jednotlivých povolení.

V souvislosti s realizací staveb provádíme i autorský dozor.

Všechny tyto činnosti nabízíme investorům – jak právnickým osobám (obce, kraje, firmy), tak i soukromým zadavatelům – fyzickým osobám.

Silnice a místní komunikace

– silnice II. a III. tříd
– místní a účelové komunikace
– příjezdové komunikace k nemovitostem

Chodníky

Komunikace pro pěší v intravilánech obcí.

Autobusové zastávky

Zastávky pro BUS dopravu včetně jejich příslušenství, a to převážně v intravilánech obcí.

Cyklostezky

Komunikace pro cyklistickou dopravu a smíšené stezky v intravilánech i extravilánech obcí.

Parkoviště

Odstavná a parkovací stání pro osobní i nákladní automobily.

Recenze

Naši zákazníci

No co napsat, komunikace, odbornost, rychlost,… no prostě na jedničku. Ve všem nám vyhověli a pomohli. Díky

Jiří Kvičala, DiS

Starosta, Obec Líšnice

Původně jsem zadala požadavek pouze na rozdělení parcel a zakreslení inženýrských sítí. Úmyslem bylo prodat samotné parcely. Ale díky pilnosti, profesionalitě a přístupu jsme nakonec společně vytvořili kompletní projekt včetně rodinných domů. Protože jsem si dělala vlastní průzkum mezi stavebními firmami tak mohu s klidným svědomím říci, že svým přístupem, cenou a hlavně kvalitou jasně zvítězili. Jsou neustále krok před klientem a je vidět, že svoji práci ovládají. Jakýkoliv dotaz okamžitě zodpoví a nic není problém. Několikrát jsem se přesvědčila, že dělají nadrámec zadaných úkolů a na každou schůzku jsou dokonale připraveni. Vřele doporučuji jejich služby… 
Eva Dopitová

Developer

Ve zkratce

Seznam našich služeb

Projektování silnic a místních komunikací

Projekty křižovatek

Výpočet a navrhování parkovacích ploch

Projekty autobusových zastávek

Projekty samostatných sjezdů, vypracování a posouzení rozhledů

Studie a projekty cyklostezek

Projekty komunikací pro pěší, přechody pro chodce

Projekty pěších a obytných zón

Projekty sportovních ploch a víceúčelových hřišť

Projekty zpevněných ploch v bytových a průmyslových areálech

Projekty účelových komunikací

Projekty polních a lesních cest

Ověřování průjezdnosti dopravních ploch pomocí vlečných křivek

Navrhování a projekty trvalého i přechodného dopravního značení

Ocenění stavebních nákladů dopravních staveb, zpracování položkových rozpočtů včetně výkazů výměr

Zjistěte o nás víc

Kontakt na nás

Věříme, že nejlépe vše probereme na osobní schůzce.

Přijedeme za vámi, nebo nás navštivte v našich kancelářích u obchodního centra Haná v Olomouci (budova VW Autocentrum) v Ostravě, v Brně a ve Zlíně.

Víme, že pracovní doba může být náročná, proto termín schůzky přizpůsobíme vašim potřebám.

Tým pro vaši stavbu – Smart stavby s.r.o.

 Poptávkový formulář

Olomouc – Horní lán 445/1

info@smartstavby.cz

+420 602 379 146

Těším se na nové projekty. Zavolejte, nebo mi napište.
Díky

Tomáš Sedlář

Developerské projekty | Smart stavby s.r.o.

Share This