Projekce dopravních staveb

protože ke každému domovu vede cesta

Zajišťujeme projekci i výstavbu dopravních staveb.

Projektujeme dopravní a technickou infrastrukturu.

Zaměřujeme se na bytovou výstavbu, kde můžeme služby doplnit o projekci rodinných domů a výstavbu.

Naši zákazníci jsou developeři, obce i soukromí investoři.

Projekty realizujeme po celé Moravě, například Olomouc, Prostějov, Přerov, Mohelnice, Zlín, Ostrava, Brno…

Naše služby

Projektujeme dopravní stavby

Zabýváme se projektováním a navrhováním dopravních staveb ve všech stupních projektové dokumentace – studie, DÚR, DSP, DZS, DSPS, se zaměřením zejména na pozemní komunikace (silnice, místní a účelové komunikace, křižovatky, polní a lesní cesty), parkoviště, dopravní plochy atd., včetně realizace.

Zajišťujeme rovněž i předprojektové podklady – geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, hlukové studie.  Součástí projektových prací je i zpracování ocenění stavebních nákladů a výkazu výměr.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme projednání záměru s orgány státní správy a správci inženýrských sítí včetně zajištění vydání jednotlivých povolení.

V souvislosti s realizací staveb provádíme i autorský dozor.

Všechny tyto činnosti nabízíme investorům – jak právnickým osobám (obce, kraje, firmy), tak i soukromým zadavatelům – fyzickým osobám.

Silnice a místní komunikace

– silnice II. a III. tříd
– místní a účelové komunikace
– příjezdové komunikace k nemovitostem

Chodníky

Komunikace pro pěší v intravilánech obcí.

Autobusové zastávky

Zastávky pro BUS dopravu včetně jejich příslušenství, a to převážně v intravilánech obcí.

Cyklostezky

Komunikace pro cyklistickou dopravu a smíšené stezky v intravilánech i extravilánech obcí.

Parkoviště

Odstavná a parkovací stání pro osobní i nákladní automobily.

Recenze

Naši zákazníci

No co napsat, komunikace, odbornost, rychlost,… no prostě na jedničku. Ve všem nám vyhověli a pomohli. Díky

Jiří Kvičala, DiS

Starosta, Obec Líšnice

Původně jsem zadala požadavek pouze na rozdělení parcel a zakreslení inženýrských sítí. Úmyslem bylo prodat samotné parcely. Ale díky pilnosti, profesionalitě a přístupu jsme nakonec společně vytvořili kompletní projekt včetně rodinných domů. Protože jsem si dělala vlastní průzkum mezi stavebními firmami tak mohu s klidným svědomím říci, že svým přístupem, cenou a hlavně kvalitou jasně zvítězili. Jsou neustále krok před klientem a je vidět, že svoji práci ovládají. Jakýkoliv dotaz okamžitě zodpoví a nic není problém. Několikrát jsem se přesvědčila, že dělají nadrámec zadaných úkolů a na každou schůzku jsou dokonale připraveni. Vřele doporučuji jejich služby… 
Eva Dopitová

Developer

Ve zkratce

Seznam našich služeb

Projektování silnic a místních komunikací

Projekty křižovatek

Výpočet a navrhování parkovacích ploch

Projekty autobusových zastávek

Projekty samostatných sjezdů, vypracování a posouzení rozhledů

Studie a projekty cyklostezek

Projekty komunikací pro pěší, přechody pro chodce

Projekty pěších a obytných zón

Projekty sportovních ploch a víceúčelových hřišť

Projekty zpevněných ploch v bytových a průmyslových areálech

Projekty účelových komunikací

Projekty polních a lesních cest

Ověřování průjezdnosti dopravních ploch pomocí vlečných křivek

Navrhování a projekty trvalého i přechodného dopravního značení

Ocenění stavebních nákladů dopravních staveb, zpracování položkových rozpočtů včetně výkazů výměr

Kontaktujte náš tým

Věříme, že nejlépe vše probereme na osobní schůzce. Víme, že pracovní doba může být náročná, proto termín schůzky přizpůsobíme vašim potřebám.

Přijedeme za vámi, nebo nás navštivte u nás.

Naše kanceláře se nachází v Olomouci u obchodního centra Haná (budova VW Autocentrum), OstravěBrně a Zlíně.

tým pro vaši stavbu, smart stavby s.r.o., obr.-1

 Poptávkový formulář

Kontakt na obchodního zástupce Smart stavby s.r.o.

Tomáš Sedlář

Smart | Develop

+420 602 379 146

info@smartstavby.cz

Share This